Статут клубу


Статут клубу
  
1.     Шкільний клуб підприємництва створений з метою об’єднання дітей, які мають спільні економічні погляди та прагнуть до розвитку підприємницьких та організаторських здібностей, індивідуальних рис характеру, відповідальності, цілеспрямованості, ініціативності, наполегливості, працездатності, дисциплінованості.
2.     Цілями роботи клубу є: формування установки на підприємливість, проактивність, збагачення та отримання знань економічних, юридичних, з менеджменту, маркетингу та психології, та вироблення практичних вмінь, налагодження  співпраці з бізнесовими структурами та громадськими організаціями.
3.     Засідання членів клубу здійснюються не менше двох разів на місяць. Діяльність клубу триватиме не менше 1 року.
4.     Членами клубу можуть бути учні 8-11 класів, які ознайомлені та підтримують принципи діяльності клубу.
5.     Для участі в роботі клубу дітям необхідно представити (неповнолітнім) згоду батьків.
6.     Члени клубу мають право брати участь у всіх видах діяльності та пропонувати свої.
7.     Серед членів клубу  встановлюється відзнака «Найактивніший» на засіданні. Члени клубу відзначаються за певні досягнення  Грамотами клубу (в кінці місяця, в кінці року, за розробку і проведення акцій).
8.     Підставою для виключення з клубу є:
1)     власна заява на виключення;
2)     порушення принципів роботи клубу.
9.     Діяльність клубу здійснюється на основі планування роботи клубу. План роботи клубу затверджується директором школи.
10.       Дата початку діяльності клубу вважається 06.11.2012 р.